Vejret på havnen

Arrangementer

  • No events.

Nyheder via email

Tilmeld dig nyhedsopdateringer fra 'Vild med vand' i Strandby Sejlklub. Du skal klikke [her] for at tilmelde dig.

Bliv medlem

Du kan blive medlem i Sejlklubben. [klik her]

Information

Denne side indeholder juniorafdelingens politikker, strategier, regler og andre dokumenter. Vi har meget udstyr og mange faciliteter der anvendes af mange forskellige personer. Tingene skal holdes vedlige og skal holde i mange år, og derfor har vi brug for nogle spille-regler, som du kan finde her. Politikkerne er godkendt af klubbens bestyrelse i 2011 – det samme år hvor sejlklubben blev udnævnt til ungdomsvenlig sejlklub.

Du skal trykke på linkene for at åbne pdf-filerne.

Vores værdigrundlag (klik her)
Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub er de børn og unge og en håndfuld trænere, der holder af at lave aktiviteter på og ved vandet. Junior-afdelingens navn for aktiviteterne er ‘Vild med Vand’ og i dokumentet kan du læse lidt mere om vores formål og visioner.

Sikkerhedspolitik (tryk her)
Vores sikkerhedspolitik beskriver hvorledes vi i Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands som til søs. Vi stræber efter et meget højt sikkerhedsniveau, således at det er sjovt og trygt at færdes ved havnen og på havet. Reglerne gælder såvel når er aktiviteter med voksne trænere og når sejlerne træner på egen hånd med udgangspunkt i klubbens faciliteter.

Regler for anvendelse af Strandby Sejlklubs jolleplads (tryk her)
Dette er reglerne for at have en jolle liggende på jollepladsen.

Regler for lån af Strandby Sejlklubs følgebåde (tryk her)
Regler for lån af følgebåde til aktiviteter ud over normal sejlads-træning.

Regler for anvendelse af Strandby Sejlklubs jollerampe (tryk her)
Hvad man må bruge vores jollerampe og flydebroer til.

Regler for omklædnings-rummene (tryk her)
De få men enkle regler for anvendelse af drenge- og pigeomklædningerne.

Nøglekvittering (tryk her)
Skal du have en nøgle til sejlklubben, så skal du udskrive og udfylde dette dokument og aflevere det til træneren. En nøgle koster 30 kroner. Juniormedlemmer kan få en ‘B’ nøgle til juniorhuset. Hvis du er under 15 år skal du have en underskrift fra dine forældre.

Lån af udstyr (tryk her)
Hvis du vil låne udstyr af klubben, så er der en nogle regler som du skal være opmærksom på. Du kan læse mere om reglerne og erstatningspligt i vores låne-regler.

Brug og vedligehold af klubjoller i Strandby Sejlklub (tryk her)
Som medlem af Strandby Sejlklub har du mulighed for at låne en klubjolle. Du skal selv passe og vedligeholde din lånte jolle. De fleste nye sejlere får hjælp af deres forældre, både til tilrigning og til vedligehold af jollen. Dine trænere kan vejlede jer om, hvordan I bedst passer jollen.

Års-aktivitesplan (tryk her)
Her kan du se, hvordan junior-afdelingens normale årsprogram ser ud, med aktiviteterne fordelt på de forskellige måneder. Programmet kan variere lidt fra år til år, afhængigt af hvilke og hvormange sejlere vi har – og hvilke træner og forældre-ressourcer der er til rådighed.

Forældre-politik (tryk her)
Denne forældre-politik er udarbejdet for at give jer – forældre til junior- og ungdomssejlerne i Strandby Sejlklub – en introduktion til de forventninger og krav som i vil blive mødt med af såvel sejlere, trænere og de øvrige medlemmer i sejlklubben.

Træner-politik (tryk her)
Juniorafdelingens trænerstab består af engagerede voksne og unge, som bruger en væsentlig del af deres fritid til skabe et tilbud til byens børn og unge om oplevelser på, i og ved vandet. Trænerne er typisk voksne med sejlererfaring, forældre til sejlerbørn samt unge sejlere, som typisk er erfarne jolle-sejlere.

Handlingsplaner
Den seneste plan for 2015-2016 (klik her)
Den gamle plan for 2011-2014 (klik her)

Regler for sejl-selv sejlere (klik her)
Når sejlerne når et vist niveau kan de få et sejl-selv bevis som dokumenterer at de – efter trænernes vurdering – er klar til at færdes sikkert og ansvarligt på vandet – på eget ansvar og på egen hånd. Reglerne for selv-selv sejlerne beskriver de spille-regler som er sat op for denne aktivitet.

Sejlere med sejl-selv beviser (se eksempel her)
Følgende sejlere har sejl-selv bevis (dato for bevis-udstedelsen og navn på sejler)
2014-11-13: Maria Kajgaard
2014-11-13: Christian Lybech Thøgersen